Assessment repertoire uitgebreid met Golden Personality Type Profiler

Ontwikkel Assessment Golden Personality Type Profiler Psychopraktisch

Uitbreiding assessment repertoireOntwikkel Assessment Golden Personality Type Profiler Psychopraktisch

A&O Psycholoog Arjan Bentsink, heeft de certificeringstraining voor de Golden personality Type profiler succesvol afgerond. Hiermee wordt het assessment repertoire verder uitgebreid.

Wat is een assessment?

Een assessment is een (psychologisch) onderzoek. Tijdens een assessment worden persoonlijke eigenschappen in kaart gebracht. Hierbij wordt gekeken naar intelligentie, vaardigheden, relevante kennis, persoonlijkheidseigenschappen en andere kenmerken, die relevant zijn voor het uitoefenen van een functie. Psychopraktisch heeft ruime ervaring met assessments op het gebied van

Talent aantrekken, Effectieve teams, Leiderschap ontdekken, Ontwikkelen van personeel

Ontwikkelen van personeel

Veel bedrijven en organisaties steken veel tijd en energie in het aantrekken van nieuw talent. Het vinden van nieuw talent vormt slechts de helft van de uitdaging. De ontwikkeling van uw personeel is net zo belangrijk. Onze vragenlijsten maken inzichtelijk wat een werknemer motiveert, hoe hij of zij communiceert en wat zijn of haar mentale capaciteiten zijn. Hiermee kunt u het potentieel en de ontwikkelmogelijkheden in kaart brengen om zo op de juiste manier tijd en energie in de werknemer te steken. Dit vergroot het zelfreflecterend vermogen en het werkplezier waardoor u verloop voorkomt en de productiviteit en samenwerking verhoogt. Met de uitkomsten van deze vragenlijsten kunt u ook bijvoorbeeld inventariseren welke medewerkers ‘Het Nieuwe Werken’ omarmen en wie er meer moeite mee heeft.

Gewenste inzichten

  •  Motivatie voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Vermogen tot zelfinzicht en reflectie.
  • Mate van samenwerken met collega’s.
  • Communicatieve vaardigheden.

Inzicht en ontwikkeling

Onze oplossing is onder andere de ontwikkel mogelijkheden in kaart brengen, met de vragenlijst Golden Personality Profiler. Deze biedt u inzicht in de groeimogelijkheden op basis van gedragstypes. Deze gedragstypologieën geven aan wat de talenten, de communicatiestijl en de sterke en minder sterke kanten van de kandidaat zijn. Deze inzichten vormen de basis voor persoonlijke ontwikkeltrajecten. Waarbij nadrukkelijk wordt aangesloten bij het toepassen in de dagelijkse praktijk.

Meer weten over het onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden, en het ontwikkelen van personeel? Neem gerust contact op met Arjan Bentsink (A&O psycholoog).

Deel deze pagina...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin