Veel gevallen van onderling pesten in industrie

Veel gevallen van onderling pesten in industrie

Onderlinge pesterijen – door collega’s of leidinggevenden – komen verhoudingsgewijs het meest voor in de industriële sector. In de bedrijfstak overige industrie en reparatie is dat bijna 15 procent. Bij uitgeverijen, film, radio en tv (9,5 procent) – ook maakindustrie, maar van een andere soort – is het aandeel eveneens hoog. Horeca (9,1 procent) en de sector vervoer en opslag (9,4 procent) staan ook in deze categorie hoog op de lijst

 Werk-psycholoog- Aandeel-werknemers-die-worden-gepest-door-collegas-en-leidinggevenden-naar-bedrijfstak-2015-15-09-18

Structureel pesten overkomt ruim 1 procent van Nederlandse werknemers

Overigens gaan de meeste meldingen over incidenten. Hardnekkig pesten door collega’s en leidinggevenden overkomt 1,2 procent van de werknemers. Langdurig en soms systematisch treiteren door externe relaties en klanten komt bij 0,6 procent van de Nederlandse werknemers voor. Uitschieters zijn ook hier onderwijs (1,2 procent) en vervoer en opslag (1,3 procent).

De resultaten in deze bijdrage zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA),  die sinds 2005 wordt uitgevoerd door CBS en TNO.

Wat kun je doen als je gepest wordt?

Hoe voorkom je dat je nog langer gepest wordt? Pesten is altijd een patroon tussen pester en gepeste, tussen dader en slachtoffer. Het lijkt een logische oplossing om de pester aan te pakken en hiermee het patroon doorbreken. In veel situaties is dit niet mogelijk, omdat de pester zijn gedrag zal ontkennen, bagatelliseren of de schuld naar de gepeste schuift.

In de meest gevallen is de gepeste de hulpvrager. Deze is slachtoffer, voelt zich slachtoffer en handelt als een slachtoffer. Om het pesten terug te dringen wordt geleerd om niet langer slachtoffer te zijn. Lees meer hierover op de website van Werk psycholoog pesten op het werk.

Deel deze pagina...Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin