Ontwikkeladvies werkenden 45 plus, gratis loopbaanadvies

Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies hoezo? Je hebt het prima naar je zin op je werk. Leuke collega’s en werk waar je goed in bent. Geschikte werktijden en een salaris waar je tevreden mee bent. Kortom, een goede werkplek voor jou. Wel word je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan.

Maar hoe ziet dit er over tien jaar uit? Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat je werk dan nog wel? Hoe kun je werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen kun je dan nemen?

Het ontwikkeladvies voor 45-plussers biedt de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Ontwikkeladvies 45 plussers subsidieregeling voor werkenden, gratis loopbaanadvies Noloc

Subsidieregeling, gratis voor deelnemers 45+

Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Loopbaanadviseurs kunnen € 600,– subsidie aanvragen om werkende vijfenveertigplussers uit een aantal beroepsgroepen een Ontwikkeladvies te geven. Het doel van het Ontwikkeladvies is dat het deelnemers stimuleert om de regie van hun verdere loopbaan in eigen handen te nemen. Lees hier de brochure van het ministerie.

Je hoeft niet zelf je subsidie aan te vragen. Het enige dat je hoeft te doen is je aan te melden bij Noloc loopbaanprofessional Arjan Bentsink, Psychopraktisch.

Ontwikkeladvies, wat heb je eraan, wat levert het op?

Tijdens het Ontwikkeladvies krijg je kosteloos, een op maat gemaakt advies van een loopbaanadviseur. Tijdens een drietal gesprekken, zullen je persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject heb je een bruikbaar Ontwikkelplan opgesteld dat je meer zicht geeft over wat de toekomst voor jou brengt. Hiermee krijg je een beter beeld van wat je wilt, kunt en wat jouw mogelijkheden zijn om te zorgen dat je prettig werkend je AOW-leeftijd kunt bereiken.

Ontwikkeladvies, subsidie voor de volgende beroepsgroepen?

Het Ontwikkeladvies is beschikbaar voor jou, als je vijfenveertig jaar of ouder bent en je gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam bent in een van de volgende beroepsgroepen:

  • Secretarieel/ondersteunend: Secretarieel medewerker, assistenten en managementassistenten
  • Detailhandel: Verkoopmedewerkers, teamleider detailhandel, kassamedewerker, vakkenvullers, slager, bakker, winkeliers
  • Schoonmaak: Schoonmaker huishouden, kantoren en recreatie, glazenwasser, autowasser
  • Gemeenteambtenaren: Werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken, ambtenaren sociale verzekeringen, ambtenaren vergunningen
  • Onderwijs: Werkenden in het primair onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Twijfel je of je met jouw functie in aanmerking komt voor subsidie? Kijk hier voor de volledige lijst met gesubsidieerde beroepen.

De volgende beroepsgroepen komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling. Psychopraktisch mist de branchespecifieke kennis- en ervaring met onderstaande beroepsgroepen. Voor de volgende medewerkers in de volgende beroepsgroepen verwijs ik graag naar een collega loopbaanprofessional. U vind mijn collega’s op de website van de NOLOC.

  • Cateringmedewerkers
  • Buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers
  • Ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst

Je kunt je niet deelnemen, als je werkloos bent, je momenteel je werk niet kunt doen wegens ziekte, of er een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is.

Als je werkzaam bent in een andere beroepsgroep, is het ook zeker verstandig om te reflecteren op je loopbaan. Hiervoor bestaan op dit moment nog geen subsidiemogelijkheden. Neem gerust contact met mij op voor de mogelijkheden en voorwaarden voor ongesubsidieerd ontwikkeladvies.

Ontwikkeladvies bij Psychopraktisch in Winterswijk en Doetinchem

Het adviestraject bestaat uit  3 gesprekken van circa 1,5 uur. Deze gesprekken worden gehouden in Winterswijk en Doetinchem. Het advies traject wordt ondersteund met online vragenlijsten e/o testen. Zie hiervoor de schematische weergave.

Ontwikkeladvies vijfenveertigjarigen, 45+, subsidie loopbaanadvies, Psychopraktisch lid Noloc

 

Aanmelden voor Ontwikkeladvies is eenvoudig, meld jezelf nu aan!

Aanmelden voor ontwikkeladvies kan heel eenvoudig, door hieronder het aanmeldformulier in te vullen. Ik neem dan spoedig contact met je op voor het maken van een afspraak.

Heb je nog twijfel of een vraag? Heel begrijpelijk, neem gerust contact op.

Wil je meer weten over loopbaanprofessional/arbeids- en organisatie psycholoog Arjan Bentsink of meer weten over de praktijk, kijk gerust verder op deze site.

Incompany Ontwikkeladvies; subsidie voor leidinggevenden en medewerkers

De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is van groot belang. Zij moeten bewust zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid bij het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan en werksituatie. Daarom is er, naast het Ontwikkeladvies voor werknemers, ook een training mogelijk voor leidinggevenden. Hierbij kunnen zij meer kennis krijgen over hoe zij hun werknemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstige loopbaanwensen.

Wat houdt de training voor leidinggevenden in?

De training is gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan ondersteunen in zijn loopbaanwensen. De leidinggevende wordt dan beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.

Geen kosten voor werkgevers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkeladvies van medewerkers en hun leidinggevenden van de eerder genoemde beroepsgroepen. Neemt u als werkgever ook de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers serieus? Neem dan nu vrijblijvend contact op!