Ontwikkeladvies werkenden 45 plus, gratis loopbaanadvies in 2019

Ontwikkeladvies

Ontwikkeladvies hoezo? Je hebt het prima naar je zin op je werk. Leuke collega’s en werk waar je goed in bent. Geschikte werktijden en een salaris waar je tevreden mee bent. Kortom, een goede werkplek voor jou. Wel word je een jaartje ouder en de veranderingen op het werk blijven doorgaan.

Maar hoe ziet dit er over tien jaar uit? Kun je je huidige werk tot de nieuwe AOW-leeftijd volhouden? Bestaat je werk dan nog wel? Hoe kun je werken leuk houden? Zou je misschien niet iets heel anders willen? Wat zijn dan de mogelijkheden? En welke stappen kun je dan nemen?

Het ontwikkeladvies voor 45-plussers biedt de mogelijkheid om met een professionele loopbaanadviseur, zonder verplichtingen, over dit soort vragen na te denken en een plan voor de toekomst te maken.

Ontwikkeladvies 45 plussers subsidieregeling voor werkenden, gratis loopbaanadvies Noloc

Subsidieregeling, gratis voor alle werkenden ouder dan 45 jaar

Het Ontwikkeladvies is een gesubsidieerd loopbaanadvies dat onderdeel is van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Loopbaanadviseurs kunnen € 600,– subsidie aanvragen om alle werkende vijfenveertigplussers Ontwikkeladvies te geven. Het doel van het Ontwikkeladvies is het stimuleren om de regie van je verdere loopbaan in eigen handen te nemen. Lees hier de brochure van het ministerie.

Je hoeft niet zelf de subsidie aan te vragen. Het enige dat je hoeft te doen is je aan te melden bij Noloc loopbaanprofessional Arjan Bentsink, Psychopraktisch.

Ontwikkeladvies, wat heb je eraan, wat levert het op?

Tijdens het Ontwikkeladvies krijg je kosteloos, een op maat gemaakt advies. Tijdens een drietal gesprekken, zullen je persoonlijke kwaliteiten, behoeften, vragen, zorgen en kansen centraal staan. Na het volgen van het Ontwikkeltraject heb je een bruikbaar Ontwikkelplan opgesteld dat je meer zicht geeft over wat de toekomst voor jou brengt. Hiermee krijg je een beter beeld van wat je wilt, kunt en wat jouw mogelijkheden zijn om te zorgen dat je prettig werkend je AOW-leeftijd kunt bereiken.

Ontwikkeladvies voor alle werkenden, inclusief zelfstandigen, ouder dan 45+ jaar

Het Ontwikkeladvies is kosteloos, als je vijfenveertig jaar of ouder bent en je gemiddeld minimaal twaalf uur per week werkzaam bent

Je kunt niet deelnemen, als je werkloos bent, je momenteel je werk niet kunt doen wegens ziekte, of er een ontslag/reorganisatie regeling voor jou van kracht is.

Ontwikkeladvies bij Psychopraktisch in Winterswijk

Het adviestraject bestaat uit  3 gesprekken van circa 1,5 uur. Deze gesprekken worden gehouden in Winterswijk. Het advies traject wordt ondersteund met online vragenlijsten e/o testen. Zie hiervoor de schematische weergave.

Ontwikkeladvies vijfenveertigjarigen, 45+, subsidie loopbaanadvies, Psychopraktisch lid Noloc

Aanmelden voor Ontwikkeladvies is eenvoudig, meld jezelf nu aan!

Let op! Het ontwikkeladvies moet volledig afgerond zijn in december 2019. Het aantal aanmeldingen is hierdoor beperkt. Vol=vol.

Aanmelden voor ontwikkeladvies kan heel eenvoudig, door hieronder het aanmeldformulier in te vullen. Ik neem dan spoedig contact met je op voor het maken van een afspraak.

Heb je nog twijfel of een vraag? Heel begrijpelijk, neem gerust contact op.

Wil je meer weten over loopbaanprofessional/A&O psycholoog Arjan Bentsink of meer weten over de praktijk, kijk gerust verder op deze site.

Incompany Ontwikkeladvies; subsidie voor leidinggevenden en medewerkers

De rol van de leidinggevenden van de doelgroep is van groot belang. Zij moeten bewust zijn van hun eigenbelang en verantwoordelijkheid bij het creëren van een veilige en stimulerende omgeving voor werknemers om na te denken over de langere termijn loopbaan en werksituatie. Daarom is er, naast het Ontwikkeladvies voor werknemers, ook een training mogelijk voor leidinggevenden. Hierbij kunnen zij meer kennis krijgen over hoe zij hun werknemers kunnen ondersteunen bij het realiseren van hun toekomstige loopbaanwensen.

Wat houdt de training voor leidinggevenden in?

De training is gericht op de manier waarop de leidinggevende de werknemer kan ondersteunen in zijn loopbaanwensen. De leidinggevende wordt dan beter toegerust om het gesprek met de werknemer aan te gaan over de ontwikkeling van diens loopbaan op lange termijn.

Geen kosten voor werkgevers

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, stelt subsidie beschikbaar voor het ontwikkeladvies van medewerkers en hun leidinggevenden. Neemt u als werkgever ook de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers serieus? Neem dan nu vrijblijvend contact op!